21/3 maart   World Social Work Day

Op 21 maart viert de wereld World Social Work Day. Ook wij willen dit niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Wat sociaal werkers doen, doet ertoe. Elke dag maken zij voor veel mensen het verschil. Ook binnen onze lokale besturen. We gaan daarover graag in gesprek met Julie Buyck, team lead sociale dienstverlening voor Servantes.

Wie is Julie Buyck?

Julie is doordrongen van het sociaal werk en engagement. Gestart als opvoedster in een centrum voor volwassenen met gedragsproblemen en een verstandelijke beperking maakte ze in 2013 de overstap naar het OCMW van Ronse.  Daar werkte ze bijna 10 jaar als maatschappelijk assistent en als projectregisseur van het armoedebeleidsplan. In 2022 maakte ze de overstap naar Servantes waar ze, als team lead sociale dienstverlening, de maatschappelijk werkers die worden ingezet in de lokale besturen ondersteunt.

Julie Buyck

Julie, voor welke uitdagingen staan lokale besturen op het vlak van sociaal werk?

De lokale besturen staan onder druk; en die druk is nog eens extra voelbaar bij de sociale diensten. Er zijn minder middelen en meer dossiers. Ik detecteer drie grote uitdagingen. Eerst en vooral de transformatie van de huidige manier van werken van een OCMW richting een meer administratieve vereenvoudiging door middel van digitalisering en automatisering. Ten tweede kunnen de OCMW’s het vele werk niet meer alleen aan; er is nood aan sterke samenwerking met andere lokale actoren (vakorganisaties, banken, mutualiteiten, middenveldorganisaties…). Ten derde is er op het veld een grote behoefte aan wetgeving die meer autonomie geeft aan lokale besturen zoals de versoepeling van het visum maatschappelijk werk.

Gegeven die uitdagingen, welke instrumenten hebben lokale besturen zelf in handen om hun sociaal werkers nog beter te ondersteunen?

Door de inkanteling van OCMW en gemeente is er sprake van een herbureaucratisering van de lokale besturen. De communicatiekanalen zijn langer en de directe lijn tussen de voorzitter en de administratie is meer doorgeknipt. Als lokaal bestuur is het dus belangrijk om het netwerk tussen het operationele en het strategische niveau te faciliteren. Vaak spreken beide niveaus een andere taal omdat ze anders naar de situatie kijken. In lokale besturen zien we initiatieven opduiken om die kloof tussen het werkveld en de beslissingsnemers te verkleinen door bijvoorbeeld een informeel overleg te voorzien tussen het BCSD en de maatschappelijk werkers, of door beleidsmakers een week te laten doorkomen met het budget van iemand in schuldbemiddeling.

Waarom zou je als sociaal werker kiezen om te werken binnen de context van een lokaal bestuur?

In een samenleving in verandering kunnen de meest kwetsbare gezinnen niet meer mee. Als maatschappelijk assistent kan je het verschil maken binnen elk van die gezinnen. Dat kan op verschillende manieren: het uitputten van rechten, empowerment of het innemen van een mentorrol voor jongeren die op zoek zijn naar richting. Wanneer je kiest voor een OCMW kies je voor het maken van een verschil in de grote, maar ook de kleine dingen. Dit verschil is door de directe contacten snel voelbaar en geeft energie. Samen met de collega’s op de sociale dienst het verschil maken, en rechtstreeks suggesties geven aan de beleidsploeg is een extra troef die je niet meteen vindt binnen andere organisaties.

Is er een plotse uitval van maatschappelijk werkers op de dienst? Zijn er specifieke noden binnen het OCMW waar je graag met Julie over spart? Contacteer gerust Julie via info@servantes.be.