Ruimte

Onze experten bieden tijdelijke ondersteuning in het afwikkelen van eenvoudige en van complexe omgevingsdossiers, op het vlak van leefmilieu, stedenbouw, mobiliteit en van ruimtelijke planning. U kunt op hen een beroep doen voor hands-on operationele taken, voor administratieve behandeling van dossiers, optimaliseren van de processen. Zij  kunnen een project van A tot Z opzetten, uitwerken en uitvoeren en zij kunnen u bijstaan in uw adviezen aan het MAT en/of het CBS.

Wij bieden inhoudelijke operationele én leidinggevende expertise. Wij kunnen u eveneens helpen om processen of een dienst door te lichten en ondersteuning bieden bij veranderingstrajecten. Wij bouwen aan digitale oplossingen. Onze medewerkers worden tijdelijk ingezet voor een vervanging, als bijkomende capaciteit of om een specifieke expertise te injecteren in de dienst. De duur en frequentie van onze opdrachten varieert van één tot enkele dagen per week en van enkele weken tot een aantal maanden.