Wat doen wij?

Servantes, uw partner

Steden en gemeenten bieden meer dan 700 producten en diensten aan hun inwoners aan. Ze dragen vernieuwing, klantgerichtheid en ‘co-creatie’ met de burger hoog in het vaandel en koppelen daar efficiëntie, kostenbeheersing en digitalisering aan.

Deze new public governance heeft gevolgen voor het menselijk kapitaal. Ze vereist een flexibele, cyclische inzet van het beschikbare personeel, voortdurende bijscholing en specialisering, in combinatie met voldoende polyvalentie.

Daarom kan het nuttig zijn om te gepasten tijde een beroep te doen op een externe partij. Servantes is hierin uw partner!

Waarom zou u een beroep doen op Servantes?

Servantes werkt exclusief voor steden en gemeenten, wij zijn vertrouwd met de werking van de lokale besturen en met de inhoud van de dienstverlening.

Wat kan Servantes u bieden?

Wij stellen onmiddellijk inzetbare medewerkers ter beschikking voor de diensten burgerzaken, ruimte, sociale zaken, dienstverlening en verzekeringen, zowel op het niveau van de operationele medewerker als van de expert en het diensthoofd.

Onze werknemers vormen de “flexibele schil” of buffer van uw organisatie. Servantes helpt u om:

  • korte en langdurige pieken op te vangen;
  • korte en langdurige onderbezetting (door afwezigheid wegens vakantie, opleiding, ziekte of in afwachting van een aanwerving,…) op te vangen;
  • aangepaste bezetting te voorzien in overgangsperiodes, bv. wanneer nog niet duidelijk is welke competenties zullen vereist zijn in de toekomst;
  • een tijdelijke injectie te geven van specifieke expertise, bv. bij herstructurering van een dienst, bij het opstarten van nieuwe software, bij het invoeren van nieuwe procedures.

Servantes staat in voor de aanwerving en voor alle contractuele en de administratieve verplichtingen. Wij dragen de werkgeversrisico’s en de daaraan verbonden kosten zoals afwezigheid door ziekte en vakantie. U betaalt een tarief per dag(deel).

Servantes begeleidt en coacht de medewerkers tijdens hun opdracht en leidt hen op zodat hun vakkennis steeds actueel is. Als ze vragen hebben tijdens hun opdracht, kunnen zij een beroep doen op onze experten.