SERVANTES, Uw partner

Steden en gemeenten bieden meer dan 700 producten en diensten aan hun inwoners aan. Ze dragen vernieuwing, klantgerichtheid en ‘co-creatie’ met de burger hoog in het vaandel en koppelen daar efficiëntie, kostenbeheersing en digitalisering aan.

Deze new public governance heeft gevolgen voor het menselijk kapitaal. Ze vereist een flexibele, cyclische inzet van het beschikbare personeel, voortdurende bijscholing en specialisering, in combinatie met voldoende polyvalentie.

Daarom kan het nuttig zijn om te gepasten tijde een beroep te doen op een externe partij. Servantes is hierin uw partner!

Dieter De Kerpel, Bart Decaluwé, Hendrik Seuntjens
Partners

laptops, vergadering

Waarom een beroep doen op Servantes?

Servantes werkt exclusief voor steden en gemeenten, wij zijn vertrouwd met de werking van de lokale besturen en met de inhoud van de dienstverlening.

Servantes gaat voor een dynamisch partnerschap

Als jong bedrijf willen wij onze energie steken in een samenwerking op lange termijn. Samen met de sector willen we op zoek gaan naar de optimale oplossing voor uw noden. Onze strategie is om eerst te luisteren naar de specificiteit van de behoeften, hier op in te spelen en daarna gepast te handelen zodat een vertrouwensband kan groeien.

laptops, vergadering, bureau

Wat kan Servantes u bieden?

Wij stellen onmiddellijk inzetbare medewerkers ter beschikking voor de diensten burgerzaken, ruimte, sociale zaken en dienstverlening, zowel op het niveau van de operationele medewerker als van de expert en het diensthoofd.

Servantes helpt u om:

  • korte en langdurige pieken op te vangen;
  • korte en langdurige onderbezetting (door afwezigheid wegens vakantie, opleiding, ziekte of in afwachting van een aanwerving,…) op te vangen;
  • aangepaste bezetting te voorzien in overgangsperiodes, bv. wanneer nog niet duidelijk is welke competenties zullen vereist zijn in de toekomst;
  • een tijdelijke injectie te geven van specifieke expertise, bv. bij herstructurering van een dienst, bij het opstarten van nieuwe software, bij het invoeren van nieuwe procedures.

Servantes staat in voor de aanwerving en voor alle contractuele en de administratieve verplichtingen. Wij dragen de werkgeversrisico’s en de daaraan verbonden kosten zoals afwezigheid door ziekte en vakantie. U betaalt een tarief per dag(deel).

Servantes begeleidt en coacht de medewerkers tijdens hun opdracht en leidt hen op zodat hun vakkennis steeds actueel is. Als ze vragen hebben tijdens hun opdracht, kunnen zij een beroep doen op onze experten.

Onze Diensten

HR