Burgerzaken

Wij bieden expertise aan voor het volledige spectrum, van bevolking over vreemdelingenzaken tot burgerlijke stand. Wij kunnen u ook helpen om uw dienstverlening te vernieuwen en aan te passen aan de nieuwe verwachtingen en eisen van uw klanten. Enkele voorbeelden van opdrachten:

  • operationele ondersteuning voor de snelbalie, voor rijbewijzen, bevolking,…
  • inhalen van achterstand inzake vreemdelingendossiers
  • doorlichting van processen
  • uitwerken project begraafplaatsen
  • verbetervoorstellen voor de werking van de dienst
  • vervanging van het diensthoofd
  • complexe dossiers inzake nationaliteitsaanvragen, schijnrelaties…

Wij bieden inhoudelijke operationele én leidinggevende expertise. Wij kunnen u eveneens helpen om processen of een dienst door te lichten en ondersteuning bieden bij veranderingstrajecten. Wij bouwen aan digitale oplossingen. Onze medewerkers worden tijdelijk ingezet voor een vervanging, als bijkomende capaciteit of om een specifieke expertise te injecteren in de dienst. De duur en frequentie van onze opdrachten varieert van één tot enkele dagen per week en van enkele weken tot een aantal maanden.

Gemeente-boom-logo
Lokaal bestuur Boom

Dienst burgerzaken

“We hebben de hulp van Servantes bijzonder geapprecieerd.
In een periode waar we enkele medewerkers moesten missen kwamen de engelen van Servantes op onze weg en mochten we rekenen op hun vakkundige ondersteuning. We hebben hen leren kennen als toegewijde, hulpvaardige en professionele krachten.
de expert van Servantes leerden we kennen als een heel vriendelijke dame met een bijzondere aandacht voor de klant. Geen vraag was haar te veel. Een schoolvoorbeeld hoe men moet omgaan met klanten aan het loket.
Mocht de expert van Servantes, laat zijn naam nu bijna synoniem zijn voor ondersteuning, niet overal zo druk bevraagd zijn, dan hadden we hem zeker langer bij ons willen houden. Zeker nu er op de vreemdelingendienst net iemand nieuw begonnen is, zou zijn hulp weer meer dan welkom zijn. Want, ook zijn kwaliteiten als lesgever zijn ijzersterk.
Nog eens een welgemeende dankjewel, Servantes. Tot gauw.”

Logo-Gemeente-Melle
Lokaal bestuur Melle

Dienst burgerzaken

“Professioneel, deskundig, hartelijk … de dienstverlening bij Servantes is Top!”

lokaalbestuur-Denderleeuw-logo
Lokaal bestuur Denderleeuw

Dienst burgerzaken

“De expert van Servantes was meteen in te schakelen in de dienst. Zijn kordate maar klantvriendelijke aanpak is een verademing. De schat aan ervaring die hij meebrengt is een meerwaarde voor de dienst.”

lokaalbestuur-Wetteren-logo
Lokaal bestuur Wetteren

Dienst burgerzaken

“Door het vertrek van een aantal collega’s hebben we Servantes gecontacteerd om de periode tot de indiensttreding van de nieuwe collega’s te overbruggen.
Dankzij hun ondersteuning hebben we onze dienstverlening kunnen garanderen en heeft de burger er niets van gemerkt.
We zijn tevreden over de samenwerking en zullen (als het nodig is) nog beroep doen op hun expertise.”

lokaalbestuur-Kuurne-logo
Lokaal bestuur Kuurne

Dienst burgerzaken

“Het was snel duidelijk dat de expert van Servantes ervaring heeft met de vreemdelingenmaterie. In geen tijd maakte ze zich de concrete dossiers eigen en zorgde ze voor een vlotte verwerking.”

lokaalbestuur-Kapellen-logo
Lokaal bestuur Kapellen

Dienst burgerzaken

“Servantes biedt een snelle invulling wat een echte ondersteuning betekent voor onze dienst in een noodsituatie.”

lokaalbestuur-Keerbergen-logo
Lokaal bestuur Keerbergen

Dienst burgerzaken

“De expert van Servantes was iemand die snel en kordaat ons raad kon geven bij complexe dossiers . Niet alleen inhoudelijk een meerwaarde maar ook qua collegialiteit en klantvriendelijkheid een schot in de roos.”

talk, chat, comment
Lokaal bestuur Zaventem

Dienst burgerzaken

“Wij hebben beroep gedaan op Servantes om de afwezigheid van twee collega’s tijdens hun moederschapsrust in de dienst burgerzaken op te vangen. De onmiddellijke inzetbaarheid in de dienstverlening, hun flexibele houding (o.a. werken tijdens avonddienst) en kennis van zaken, zijn hun grote troeven. ”