HR

Onze betrokkenheid bij het tot stand brengen van een HR barometer voor lokale besturen (www.servantes.be/resultaten-servantes-barometer),  in samenwerking met de UGent (Centrum voor Lokale Politiek), heeft bijgedragen tot een groter inzicht van de HR vraagstukken bij lokale besturen, en op hetzelfde moment wat de behoeften zijn op een dienst HR bij lokale besturen.

Die inzichten hebben we gebruikt om vorm te geven aan ons HR team.

Ons team kan uw HR dienst op verschillende manieren ondersteunen met profielen die meteen inzetbaar zijn door hun jarenlange ervaring, en dit op het vlak van:

  • Werving en selectie,
  • Feedback en evaluatiebeleid,
  • Administratieve verwerking en personeelsaangelegenheden,
  • … ,

maar ook alles met betrekking tot uw loonadministratie:

  • Maandelijkse afsluit,
  • Loonsimulaties,
  • Doorvoeren correcties,
  • Beheer van tijdsregistratiesystemen,
  • … .
HR