Resultaten Servantes barometer

Op maandag 13 maart 2023 werden de resultaten van de eerste Servantes barometer voorgesteld op het jaarlijkse Congres Lokale en Provinciale Politiek van de UGent.

De barometer, een digitale bevraging van de algemeen directeur en personeelsverantwoordelijke van de Vlaamse gemeenten, is een samenwerking tussen Servantes en het Centrum voor Lokale Politiek (UGent). De barometer peilt naar de troeven en uitdagingen van en voor lokale besturen als werkgever. Zowel de instroom (werving en selectie), doorstroom (loopbaan) als de uitstroom (uitdiensttreding) komen hierbij aan bod.

De resultaten van de eerste barometer tonen dat lokale besturen, ondanks belangrijke troeven zoals nabijheid en work-life balans, het niet altijd makkelijk hebben om openstaande vacatures in te vullen. Toch lijken de gemeenten flexibel om te gaan met de uitdagingen van de moderne arbeidsmarkt: telewerk is bijvoorbeeld een blijver, tijdelijke medewerkers spelen in op tijdelijke noden.

Om personeel aan boord te houden zien de gemeenten vooral heil in een actieve, dynamische loopbaan en een mensgerichte aanpak. Dit is urgent, want ook gemeenten hebben te kampen met personeelsuitval door psychosociale problemen. Hoewel het personeelsverloop minder acuut lijkt, en zowel richting private als publieke sector gaat, kunnen gemeenten tot slot nog meer inzetten op aspecten van een omvattend personeelsbeleid zoals evaluatie- en exitgesprekken. Vooral grotere gemeenten lijken op dit vlak al verder te staan. De barometer wordt dit jaar opnieuw afgenomen bij zowel medewerkers als leidinggevenden van de lokale besturen om de thematiek verder in kaart te brengen.