Forums RUIMTE

Het is een online platform waar mensen kunnen samenkomen om te discussiëren en informatie uit te wisselen over verschillende aspecten van ruimtelijke ordening en stedenbouw op het niveau van lokale gemeenten en steden. Dit forum zou zich richten op onderwerpen met betrekking tot de planning, ontwikkeling en het beheer van ruimte in lokale gemeenschappen in Vlaanderen.

  • Dit forum is leeg.