Loketwerking aan balie niet-Belgen: hoe omgaan met vragen aan de balie en praktische handvaten

Spreker(s)

David Voorthuijzen / Steven Symaes

Datum

Donderdag 28 maart 2024

Locatie

Turnhout – Blairon : specifieke instructies worden verzonden in de bevestigingsmail

Inhoud

In deze opleiding staan we stil bij de verschillende soorten vragen die je kan verwachten aan een balie niet-Belgen en hoe je hier kan mee omgaan. Enerzijds geven we tips hoe je bepaalde vragen klantgericht kan opvangen en anderzijds staan we stil bij verschillende tools die je kan gebruiken om vragen zo goed mogelijk af te handelen. Daarnaast bespreken we ook verschillende praktijkvoorbeelden op welke manier je vragen kan afhandelen (frontoffice/backoffice/combinatie).

Wat mag je verwachten?

In de opleiding “Vragen aan het vreemdelingenloket” zitten we samen in een groep van maximum 25 deelnemers en bespreken we allerlei situaties die zich kunnen voordoen aan het loket, uitgaande van de vragen die mensen daar stellen.

Een soort FAQ dus, die verder gaat dan louter vreemdelingenwetgeving. Elk aspect kan aan bod komen dat met het verblijf van een vreemdeling in België te maken heeft. Een andere manier dus om de materie te benaderen, concreet, vanuit de praktijk. Wij stimuleren hierbij optimaal de kennisdeling tussen de verschillende deelnemende besturen. Wij doet dit vanuit onze eigen expertise en brengen waar nodig de best practices aan die wij bij verschillende besturen hebben aangetroffen.

Tijdsindeling

8u30: Onthaal

9u30 : Start opleiding

16u30 : Einde opleiding

 
Prijs

400 euro / deelnemer

De prijzen zijn incl. btw.

Betaling bij ontvangst factuur.

Kan jij niet aanwezig zijn?
Een collega kan in jouw plaats de opleiding volgen. Breng ons hiervan op de hoogte.

Wil je toch annuleren?
Dit kan via mail naar info@servantes.be. Doe het op tijd: kosteloos annuleren kan tot 7 dagen vóór de opleiding (opleiding dag zelf niet meegerekend). Anders blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd.

INSCHRIJVEN - Loketwerking aan balie niet-Belgen: hoe omgaan met vragen aan de balie en praktische handvaten

INSCHRIJVEN - Loketwerking aan balie niet-Belgen: hoe omgaan met vragen aan de balie en praktische handvaten

ORGANISATIEGEGEVENS:
PERSOONSGEGVENS:
Naam
Naam
Voornaam
Achternaam
FACTURERING EN BETALING:
  • Facturen zullen per email worden verzonden naar het opgegeven (persoonlijke) emailadres.